Diensten

Beheer landelijk vastgoed

Als rentmeester maak ik voor eigenaren van los land, een compleet agrarisch bedrijf of een landgoed afspraken met pachters/ huurders. De activiteiten bestaan uit het behartigen van belangen voor de opdrachtgever, opstellen (erf)pachtcontracten of beheersplannen, ondersteuning bij het exploiteren in eigen beheer van het agrarisch bedrijf.

Wilt u meer weten over de verschillende adviesdiensten ?

Neem dan vrijblijvend contact op met Gerty Leeuwerik.

Contact