Over LandRent

Adviseur Gerty Leeuwerik

Onder de naam LandRent werk ik als rentmeester NVR,  taxateur LV (landelijk Vastgoed) en zelfstandig adviseur. Hierbij is het geven van “Grondig advies” mijn motto. Alle vraagstukken met betrekking tot het gebruik en eigendom van landelijk vastgoed kunnen worden beantwoord.

Specifieke werkervaringen:

 • Opstellen van koop-, pacht afspraken agrarische bedrijven/ grondbezitters.
 • Bemiddelen/ adviseren bij koop, huur/pacht en aanverwante productierechten
 • Overschrijven van productierechten.
 • Verzorgen gecombineerde opgave (data-inwinning) van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend NL)
 • Verzorgen van de mestruimte / gebruiksruimte berekeningen en aanverwante administratieve verplichtingen van het mestbeleid.
 • Aanvragen subsidies voor agrarische bedrijven bij RVO en bij teleurstellende beslissingen het voeren van bezwaar en beroepsprocedures.
 • Taxeren van Landelijk Vastgoed, gewasschade of herinrichtingsschade.
 • Prognoses opstellen om veranderingen in overheidsregelingen inzichtelijk te maken of bij het doorvoeren van structurele bedrijfsveranderingen
 • Beheer agrarisch onroerend goed d.m.v. aansturing loonwerkers, voeren verplichte administratie in overleg met eigenaren.
 • Berekenen van productieplanning nav de beschikbare productierechten. (zoals Suikerquotum, Avebe-aandelen etc)
 • Geaccrediteerd Veldleeuwerik-adviseur voor opstellen van duurzaamheidsplannen
Adviseur Landrent

Gerty Leeuwerik