Over LandRent

 

Landbouwregelgeving

Vanuit Den Haag en steeds meer uit Brussel worden de regelingen complexer voor agrarisch ondernemers. Te denken valt aan GLB-landbouwbeleid voor het aanvragen betaalrechten en vergroeningspremie, opstellen private overeenkomsten. Of mestwetgeving voor mestruimteberekening en fosfaatrechten. En onder andere natuurbeheersubsidies, NSW (natuurschoonwet rangschikking) voor landgoed.

“Een klein foutje kan grote gevolgen hebben.”

De administratieve (bewijs)last wordt groter en is verantwoordelijkheid van de ondernemer. Ik kan dit overzichtelijk en duidelijk voor u uiteenzetten of zelfs volledig verzorgen. Ook het schrijven van een bezwaar of voeren van een beroep is mogelijk.