Over LandRent

 

Landinrichtingszaken

Landinrichting (waarvan de bekende ruilverkaveling een van de vormen is) is een proces, waarbij voor een bepaald gebied de inrichting wordt afgestemd op de doelen uit de Ruimtelijke Ordening voor dat gebied.

 

Hierbij valt te denken aan:

  • verbetering van de verkaveling (ook die van de natuur)
  • verbetering van de infrastructuur en ruimtelijke ordening
  • verbetering van de waterhuishouding

Welke gevolgen heeft dat voor uw agrarische onderneming? In een helder en duidelijk advies kan uitgelegd worden wat de wijzigingen voor u betekenen.